Ozadje projekta

Kulturne krajine Srednje Evrope predstavljajo pomemben del naravne in kulturne dediščine tega prostora ter hkrati prispevajo k višanju kakovosti življenja tako stalnih prebivalcev kot obiskovalcev. Kljub temu pa nekatere posledice gospodarske krize in agresivne poteze prostorskega razvoja čedalje bolj ogrožajo obstoj številnih krajin. V času vse večje težnje po boljši tehnični infrastrukturi je trajnosten in skladen razvoj krajine pogosto obravnavan kot drugotnega pomena.

Poleg tega se podeželje sooča še s problemom upada prebivalstva zaradi negativnih demografskih trendov in izseljevanja mladih. Dodatne probleme pa povzroča tudi izrazito sektorsko obravnavanje krajine in slabo usklajevanje različnih področij (zlasti kmetijstva, ohranjanja narave, gospodarstva in kulture).

Evropska konvencija o krajini že od leta 2000 prispeva k razvoju in usklajevanju učinkovitih ukrepov zaščite evropskih krajin. Žal pa je bil do sedaj njihov učinek v srednjeevropskem prostoru precej manjši v primerjavi z drugimi regijami Evrope, kar velja tudi za ukrepe določene s Teritorialno Agendo Evropske Unije (sprejeta leta 2006).

Pristop na regionalni ravni, ki bi združeval gospodarski razvoj in varstvo krajine, žal še vedno ni redna praksa v Srednji Evropi. V sklopu projekta VITAL LANDSCAPES si bomo projektni partnerji prizadevali, da bi premostili čim več omenjenih težav. 

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg