Cilji

Projekt VITALNE KRAJINE je namenjen ohranjanju raznovrstnosti, lepot in ostalih kvalitet kulturne krajine kot njenih glavnih razvojnih potencialov. K doseganju cilja projekt pristopa z uvedbo med-sektorskih regionalnih strategij in uporabo sodobnih tehnologij za vizualizacijo oziroma prostorsko prikazovanje sprememb v krajini. V okviru dejavnosti bo projekt motiviral lokalne akterje in regionalne deležnike ter jih opremil z ustreznim znanjem, da bodo lahko podpirali trajnostni razvoj kulturnih krajin z vzpostavitvijo regionalnih omrežij, medsebojnim dialogom in izvajanjem pilotnih akcij.

Vsi projektni partnerji bodo pomagali vzpostaviti dialog med lokalnimi vzdrževalci krajine (kot so npr. kmetje, investitorji, okoljevarstveniki in prebivalci) z namenom dviganja zavesti o vrednotah vitalnih kulturnih krajin. S sodelovanjem znotraj celotne regije tako želimo s skupnimi močmi poiskati najbolj učinkovite načine za ohranjanje in oblikovanje vrednih sestavin krajine.

Bistveni del filozofije projekta VITALNE KRAJINE je intenzivna izmenjava izkušenj med projektnimi partnerji na nivoju regije in Evrope.

 

 

 

 

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg