Háttér

Közép-Európa változatos tájai fontos részét képezik közös természeti és kulturális örökségünknek és az életminőség forrásai a helyi lakosok és látogatók számára egyaránt. Azonban számos táj ki van téve a gazdasági hanyatlás és az intenzív fejlesztés káros hatásainak. Összehasonlítva a jobb technikai infrastruktúra iránti igénnyel, a tájak tudatos fejlesztése sokszor csupán másodlagosnak tűnik.

Mindemellett a negatív demográfiai folyamatok és a fiatalok elvándorlása következtében sok vidéki térséget sújt népességcsökkenés. További problémát jelentenek a vidékfejlesztési kihívásokra adott válaszok, valamint a különböző politikák rossz koordinációja.

2000 óta az Európai Tájegyezmény irányozza elő az európai tájak fejlesztését valamint azok védelme érdekében foganasított hatékony intézkedések koordinációját. Azonban mindeddig más régiókkal szemben Közép-Európában ennek hatékonysága meglehetősen korlátozott volt. Ugyanez vonatkozik a 2006.-ban elfogadott Területi Agendára is.

Közép-Európában még mindig igen ritkák azok a regionális kezdeményezések, amelyek ötvözik a gazdasági fejlesztést és a tájvédelmet. A VITAL LANDSCAPES projekt azzal a céllal jött létre, hogy úrrá legyen ezeken a hiányosságokon.

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg