Úvod

Kultúrne krajiny v strednej Európe majú vysokú hodnotu, pretože sú dokladom nášho prírodného a kultúrneho dedičstva a súčasťou našej spoločnej histórie. Sú dôležitým predpokladom pre ľudský blahobyt, kvalitu života a regionálnu identitu tak jej obyvateľstva, ako aj jej návštevníkov. Ekonomický a turistický potenciál krajiny zasa vytvára zdroje pre trvalo udržateľný regionálny rozvoj.

Napriek tomu môžeme tieto kultúrne krajiny považovať za ohrozené a to najmä kvôli nedostatočnému povedomiu, intenzívnemu rozvoju a rýchlym zmenám. Okrem toho veľa vidieckych oblastí trpí poklesom počtu obyvateľov v dôsledku negatívnych demografických trendov a migrácie mladých ľudí. Ďalšie problémy vznikajú v dôsledku čiastočných riešení problémov v krajine a zlej koordinácii rôznych oblastí záujmu (predovšetkým poľnohospodárstva, ochrany prírody a ekonómie).

Od roku 2000 sa Európsky dohovor o krajine pokúša vyvinúť a koordinovať efektívne opatrenia na ochranu prírody. Bohužiaľ táto snaha bola v prostredí strednej Európy až do súčasnosti značne obmedzená. To isté možno konštatovať aj o Územnej agende Európskej únie prijatej v roku 2006.

Regionálny prístup spojujúci ekonomický rozvoj s ochranou prírody zapojením lokálnych aktérov a regionálnych investorov z rôznych odvetví možno v strednej Európe stále považovať za nezvyčajný. Program VITAL LANDSCAPES vznikol z túžby prekonávať tieto nedostatky.

 

 

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg