VITAL LANDSCAPES

Zhodnotenie a trvalo udržateľný rozvoj kultúrnej krajiny využitím inovatívnych metód spolupráce a vizualizácie

Hlavným cieľom programu je prispieť ku ochrane kvality, diverzity a krásy kultúrnej krajiny v strednej Európe - hodnôt považovaných za potenciál budúceho rozvoja - prostredníctvom medziodborových regionálnych stratégií a nových technológií vizuálizácie zmien v krajine. Na projekte spolupracuje osem medzinárodných partnerských tímov pozostávajúcich z vedcov a odborníkov. Viac info

Program VITAL LANDSCAPES prebieha od apríla 2010 do marca 2013, je implementovaný v rámci Programu pre strednú Európu a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF).

Všetci sme súčasťou našich krajín a ich rozvoja – Oživte svoju krajinu!

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg