Občina Msciwojow, Spodnja Silesija (Poljska)

 

Predstavitev območja in dejavnosti

Predmet pilotnega projekta je navidezna rekonstrukcija starega posestva družine Nostitz. Območje obsega posestvo s sosednjimi ozemlji ter prostor med kmetijo in jezom v občini Msciwojow, ki se nahaja v dolnośląskie vojvodini v Jaworovem poviatu. Ta zemljišča že dolgo služijo intenzivni kmetijski rabi, zato se štejejo kot pomemben element tamkajšnje kulturne krajine.

V okviru projekta so bile izdelane številne zgodovinske študije ter analize trenutne in potencialne prihodnje rabe posestva po načrtovani obnovi.

Interdisciplinarno delovno skupino tvorijo poljski in mednarodni strokovnjaki, lokalni deležniki in prebivalci območja  Mściwojów. S pomočjo aplikacije za virtualno rekonstrukcijo prostora bo pripravljen tridimenzionalni prikaz sprememb znotraj načrta obnove za lažjo komunikacijo z javnostjo (z namenom obveščanja prebivalcev o spremembah, ki jih bo projekt vnesel v prostor) ter za privabljanje potencialnih investitorjev (za sofinanciranje del prenove).

Tridimenzionalni prikaz prostora je pripravljen s pomočjo napredne digitalne tehnologije, ki vključuje dve delovni postaji in specializirano programsko opremo.

 

Trenutno stanje izvedbe projekta

Do sedaj so bila zbrana vsa dosegljiva gradiva, trenutno pa je v teku pridobivanje geodetskih in fotogrametričnih posnetkov, ki so nujno potrebni za tridimenzionalno vizualizacijo prostora. Poleg starega posestva in sosednjih poti bo 3D prikaz pokrival tudi predvojni vinograd s pripadajočimi kmetijskimi objekti na bregu med posestvom in nasipom. Naj omenimo še, da se v bližini vasi Mściwojów nahaja podobno zemljišče v fazi prenove, kar nas navdaja z upanjem za uresničitev načrtov za posestvo Nostitz.

Četrtega marca 2011 je bila v vasi Mściwojów za vse deležnike in vaščane organizirana 'kick-off' delavnica za zagon projekta. Predstavljene ideje za 3D prikaz  sprememb v prostoru so naletele na navdušen sprejem vseh vabljenih udeležencev.

 

Kontakt

>> Dr. Jacek Pijanowski

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg