Inovativne metode sodelovanja z javnostjo

Na podlagi enotne opredelitve glavnih značilnosti kakovosti krajine in pregleda sodobnih participatornih postopkov (npr. LEADER in Lokalna agenda 21) bodo projektni partnerji primerno modificirali obstoječe procese sodelovanja z javnostjo in jih prilagodili uporabi za razpravo o regionalnih razvojnih scenarijih. Ključni dejavnik pri tem delovnem paketu je vključitev orodij za vizualizacijo sprememb v krajini.

Predstavitve vmesnih rezultatov:

- osnovni pojmi (v angleškem jeziku)

- merila za ocenjevanje projektov in procesov (v angleškem jeziku)

Naslednji predvideni korak je analiza dobre prakse vključevanja participacije v proces krajinskega razvoja in planiranja. V teh primerih tako javnost dobi priložnost za sodelovanje pri opredeljevanju vrednot, vizij in različnih tematik povezanih z regionalnim in lokalnim razvojem. Rezultati analize bodo objavljeni jeseni 2011.

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg