Mreže in dokumenti na temo varstva krajine

 

CIVILSCAPE

Mednarodna zveza civilnih združb, ki se ukvarjajo z varstvom in upravljanjem krajin ter krajinskim planiranjem skladno z merili Evropske Konvencije o Krajinah.

RECEP-ENELC 

Mednarodna zveza lokalnih in regionalnih oblasti, ki promovira celostno izvedbo načel Evropske Konvencije o Krajinah na območju celin.

UNICAPE

Mreža univerz, ki se posvečajo izvedbi načel Evropske Konvencije o Krajinah.

LANDSCAPE CHARACTER NETWORK

Neformalna mreža se posveča ocenjevanju značaja krajin (LCA -  Landscape Character Assessment) ter izvajanju načel Evropske Konvencije o Krajinah.

ECOVAST

Evropski svet za razvoj vasi in manjših naselij (European Council for the Village and Small Town) je bil ustanovljen leta 1984 z namenom izboljšave kakovosti življenja na podeželju ter varstva ruralne dediščine povsod po Evropi.

EUROPA NOSTRA

Mreža več kot 400 organizacij iz cele Evrope, ki delujejo na področju zaščite mest in podeželja ter varstva pomembnih historičnih, arhitekturnih in arheoloških območij.

EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION (ELC)
Evropska Konvencija o Krajinah je bila ustanovljena leta 2000 s strani Evropskega Sveta.

 

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg