Raziskovalni centri na področju krajinskih ved

HELMHOLTZ RESEARCH CENTRE, LEIPZIG (DE)
V raziskovalnemu centru Helmholtz v nemškem Leipzigu razvijajo programska orodja za modeliranje in vizualizacijo kompleksnih okoljskih prvin in procesov ter orodja za upravljanje podatkovnih baz.

LEIBNITZ INSTITUTE OF ECOLOGICAL AND REGIONAL DEVELOPMENT, DRESDEN (DE)
Inštitut za ekološki in regionalni razvoj v nemškem Dresdnu se ukvarja s proučevanjem sprememb na urbanem in regijskem merilu s posebnim poudarkom na odprtih prostorih in ekosistemskih mrežah, prav tako pa razvijajo tudi strategije in inštrumente za uvajanje sprememb na teh področjih.

 

 

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg