Projekti in spletni portali

 

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Ljubljansko barje je zemljepisno ime za območje, ki leži med Ljubljano, Vrhniko, Krimom in Škofljico. Ljubljansko barje smo kot območje izjemne naravne in kulturne dediščine začeli prepoznavati šele v zadnjih nekaj desetletjih. Sicer pa je preteklost tega močvirnega območja  zadnjih tristo let vezana predvsem na poskuse ukrotitve narave z bolj ali manj posrečenimi projekti izsuševanja, pridobivanja kmetijskih zemljišč in gospodarskega izkoriščanja.

http://www.ljubljanskobarje.si

http://www.dzlb.si

http://www.barje.net

Strokovna izhodišča za pripravo uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje: http://www.ljubljanskobarje.si/strokovne-podlage.php

 

TransEcoNet (Program Srednje Evrope)

Namen projekta je upravljanje z ekološkimi mrežami, ki se razprostirajo čez meje držav Srednje Evrope. Posebno pozornost posveča predvsem nezaščitenim krajinam, ki se nahajajo v vrzelih med zaščitenimi območji.

SALVERE (Program Srednje Evrope)

Je posvečen promociji modela High Nature Value Farmland (HNVF - Kmetije z visoko vrednostjo narave). Z visoko razvito biotsko raznovrstnostjo so takšni primeri lahko dragocen vir in podlaga za trajnostni razvoj podeželja na območju Srednje Evrope.

LISTEN TO THE VOICES OF VILLAGES (PRISLUHNI VASEM) (Program Srednje Evrope)

Program se ukvarja z izboljšavo konkurenčnosti in privlačnosti marginalnih podeželskih območij, ki imajo še neizkoriščene potenciale za razvoj turizma.

NATREG (Program Jugovzhodne Evrope)

Je projekt, ki se ukvarja z iskanjem skritih potencialov zaščitenih območij, ki bi lahko pripomogli k ohranitvi biotske raznovrstnosti ter pomagali okrepiti socialni in ekonomski razvoj območja.

CULTURAL LANDSCAPE - KULTURNE KRAJINE

Projekt KULTURNE KRAJINE je med letoma 2006 in 2008 potekal v okviru programa Evropske Unije INTERREG IIIB CADSES. Vključeval je skupaj 11 partnerjev iz srednje in vzhodne Evrope (Nemčija, Poljska, Avstrija, Romunija, Ukrajina). Glavni cilj projekta je bil spodbuditi trajnostni razvoj zgodovinskih kulturnih krajin, ki so pomembnega pomena za lokalno in regionalno identiteto Evrope.

VISULANDS
Projekt Visulands potekal od leta 2003 do 2006. Švicarski Zvezni inštitut za tehnologijo ETH v Zürichu je skupaj s partnerji iz 6 držav razvijal različna orodja za prostorski prikaz krajine, ki so lahko koristna pri vključevanju javnosti v proces vrednotenja in upravljanja sprememb v krajini.

PLUREL  (6. Okvirni Program)

Projekt PLUREL, ki ga financira 6. Okvirni Program, izvaja pa Univerza v Københavnu (DK), se posveča razvoju novih orodij za planiranje in napovedovanje trendov, ki so nepogrešljiva za razvoj trajnostnega odnosa med podeželjem in krajino.

VIRTUALNO KRAJINSKO GLEDALIŠČE

Virtualno krajinsko gledališče, ki ga je razvil Raziskovalni Inštitut za Rabo prostora Macaulay v  Aberdeenu (UK), je mobilen projekcijski prostor, v katerem obiskovalci lahko raziskujejo računalniški model lokalnega območja in opazujejo krajinske značilnosti v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
  
KLEKS – Spletna enciklopedija kulturne krajine

KLEKs KulturLandschaftsElementeKataster (Kataster elemenotv kulturne krajine) je prvi celostno zasnovan geografsko informacijski sistem za digitalni izpis in izris podatkov o historičnih kulturnih krajinah v Nemčiji. Od  leta 1999 je bilo vnesenih že več kot četrt milijona vpisov iz zvezne dežele Mecklenburg-Pomorjansko, Brandenburg, Saška, Saška-Anhalt in Turingija.

KULTURLANDSCHAFTSPORTAL THÜRINGEN - PORTAL KULTURNE KRAJINE TURINGIJE
Portal Kulturne Krajine nemške zvezne države Turingije sta razvili in še danes upravljata Univerza uporabnih znanosti FH Erfurt in Univerza v Neubrandenburgu. Spletni zemljevid uporabniku omogoča interaktivno raziskovanje in izris zgodovinskih elementov kulturne krajine.


 

 

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg