Nagyberek (Madžarska)

Predstavitev območja

Nagyberek se nahaja na južnem obrobju Blatnega jezera. Območje vsebuje veliko mokrišč, manjših vinogradov in vasi, v katerih se vztrajno manjša število prebivalstva. Kljub skoraj 200-letnim procesom preoblikovanja krajine območje še vedno igra pomembno vlogo v ekološkem sistemu jezera.

 

Cilji

Glavni namen pilotnega projekta je vzpostavitev nadzora upravljanja interaktivnega procesa ustanavljanja in uveljavitve Naravnega Parka Nagyberek, kjer bodo vpleteni deležniki (sprejemalci odločitev, prebivalci, lastniki zemljišč, kmetje, krajinski planerji, turisti, zavod za varstvo narave, itd.) lahko izražali svoja stališča ter tako skupaj poiskali kompromise med interesi na območju.

Obravnavane tematike:

-         varstvo kulturne dediščine: varstvo lokalne kulturne krajine v območju Nagyberek; ocenjevanje, ohranitev, ponovna vzpostavitev in upravljanje s kulturnimi vrednotami;

-         varstvo narave: ohranjanje habitatov, vrst in krajinskih značilnosti;

-         varstvo okolja: zmanjševanje škodljivih vplivov (avtocesta M7);

-         razvoj podeželja: podpora socio-ekonomskega razvoja, vključevanje lokalnih iniciativ, upravljanje z gozdovi, kmetijskimi zemljišči in vodami: podpora pri postopku upravljanja kmetijsko-okoljskih programov, namakalni sistemi, tradicionalni in okolju prijazni načini upravljanja, ekološka produkcija;

-         ročna obrt: ohranjanje značilne lokalne obrti – vezenja;

-         razvoj lokalne industrije: uvajanje okolju prijaznih tehnologij, razvoj podjetniških dejavnosti na podlagi znanja - 'know-how';

-         mehke oblike turizma: podpora eko-turizma, okolju prijaznih turističnih dejavnosti, rekreacija in razvoj turistične infrastrukture;

-         regionalni razvoj: ponovna vzpostavitev privlačnosti bivanja v vaškem prostoru;

-         izobraževanje o okolju;

-         sodelovanje: vključevanje deležnikov in uporaba metod za sodelovanje z javnostjo z namenom izboljšave območja Nagyberek.   

 

Kontakt

>> Dr. Laszlo Kollanyi

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg