Malé Karpaty (Mali Karpati)    

 

 

Območje pilotnega projekta

Ta pilotni projekt je zasnovan v regiji Spodnji Malé Karpaty (Malih Karpatov), ki jo sestavljajo občine med Smolenicami in Bratislavo-Račo. Katastrska zemljišča teh občin pokrivajo vzhodni pas jugovzhodnega dela Malé Karpaty vključno z vznožjem hribovja. Jugovzhodno območje regije se imenuje Podunajsko hribovje.

V smislu naravnega okolja, gospodarstva, kulture in zgodovine, se lahko krajina pohvali s številnimi zanimivimi vinogradniškimi dejavnostmi, ki jih izvajajo v večini okoliških vasi. Skupna površina obravnavanega območja je 488 km², z okoli 93000 stalnimi prebivalci v 22 naseljih in dveh urbanih četrtih Bratislave.


Pričakovani rezultati in končni izdelki

Geografski Inštitut SAS skupaj z zunanjimi sodelavci sodeluje pri  implementaciji celega projekta VITALNE KRAJINE. Poleg tega pa je odgovoren še za izvedbo naslednjih specifičnih dejavnosti projekta:

- tipološka opredelitev kulturne krajine znotraj omenjenega območja;

- sodelovanje pri pisanju in korekturi razvojne prostorske dokumentacije;

- izvedba razgovorov, anket in intervjujev z osebami, odgovornimi za sprejemanje odločitev ter  lokalnimi akterji, ki lahko vplivajo na formiranje javnega mnenja;

- oblikovati alternativen razvojni scenarij za območje spodnjih Malih Karpatov s poudarkom na varstvu vrednot kulturne krajine;

- sodelovanje z javnostjo: organizacija sestankov z interesnimi skupinami,  posredovanje izkušenj na lokalnem, regionalnem in med-regijskem nivoju;

- priprava sporočil za javnost, organizacija tiskovnih konferenc, natečaja 'Moj domači okoliš skozi čas', primerjava starih in novih fotografij prostora, itd.

 

Kontakt

tukaj

Contact

here

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg