Mühlviertler Kernland (Avstrija)

Opis pilotnega območja

Valovito gričevje, temni gozdovi, pisani travniki, prelepe hiše in odlično vzdrževana kulturna krajina – to so prvi vtisi veliko obiskovalcev krajine Mühlviertler Kernland. Območje leži severno od mesta Linz in povezuje območje Zgornje Avstrije s Češko Republiko. Povprečna gostota prebivalstva je 110 ljudi na kvadratni kilometer (49000 preb., 593 km²), medtem ko večja mesta kot so Freistadt, Wartberg, Pregarten, Hagenberg in Unterweitersdorf seveda predstavljajo večjo gostoto poselitve. V primerjavi z ostalimi predeli Zgornje Avstrije to območje vsebuje veliko večji delež gozdov in kmetijskih zemljišč.

Leta 2007 je Mühlviertler Kernland kandidiral za regijo projekta LEADER. Izpostavljene so bile naslednje prednostna področja ukrepov:

- Vizija energetike do leta 2020

- Novo življenje v starih hišah / na starih trgih

- Turizem in prostočasne dejavnosti

- Dodajanje vrednosti skozi sklepanje partnerstev – sodelovanje med kmetijstvom in manjšimi podjetji

 

Regionalno sodelovanje (študija ukrepov)

Na primeru avstrijskega pilotnega projekta Mühlviertler Kernland bodo opredeljeni scenariji za razvoj krajine v regiji in osnovne značilnosti kvalitetnih krajin. V tem kontekstu bo Inštitut za Prostorsko Planiranje in Razvoj Podeželja na podlagi raziskave možnih ukrepov razvil nov postopek, primeren za obravnavani primer. S tem pristopom bodo raziskovalci aktivno vključili v znanstveni postopek predstavnike ciljnih skupin (v tem primeru so to lokalno prebivalstvo in zainteresirani predstavniki iz regije). Možni scenariji za razvoj krajine bodo tako postavljeni v kontekst širše opredelitve krajin, istočasno pa bodo upoštevali demografske značilnosti območja ter potencialne naravne vire in obnovljive vire energije.

Pilotna študija je priložnost za združitev regionalnega razvoja in energetike; prav tako pa bodo opredeljeni pozitivni in negativni vplivi na razvoj kulturne krajine. Spremembe v krajini prinesejo tako dobre kot slabe vplive na kvaliteto življenja. Projekt VITALNE KRAJINE bo služil kot ogrodje za opredelitev scenarijev razvoja krajine, ki bodo zagotovili dobro kvaliteto življenja na tem območju v bližnji kot tudi daljni prihodnosti.

Logo Leader-Region Mühlviertler Kernland

Spletna stran pilotnega območja

www.leader-kernland.at
 

Kontakt

Gernot Stöglehner

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg