Kick-Off konferenca v Magdeburgu, maj 2010


Končna prijava projekta je bila v okviru programa Srednja Evropa odobrena decembra 2009, dodatni popravki pa dodani do konca februarja 2010. Intenzivna faza izvajanja se je za projektne partnerje začela aprila 2010. Glavni cilj projekta je prispevati k trajnostnemu razvoju vitalnih kulturnih krajin Srednje Evrope z uporabo inovativnih tehnik javne participacije in prostorske vizualizacije. Vodilni partner Landgesellschaft Sachsen-Anhalt (Kmetijska Zveza Saška-Anhalt) je odgovoren za usklajevanje in upravljanje projekta.

Prva, tako imenovana 'Kick-Off' konferenca je potekala 20. in 21. maja 2010 v Magdeburgu, glavnem mestu nemške dežele Saška-Anhalt. Prvi dan so se na konferenci projektnim partnerjem pridružili še lokalni predstavniki s področja politike, vladni uradniki, predstavniki iz akademskih krogov in civilne družbe (na spodnjih povezavah si lahko prenesete dnevni red konference in posamezne predstavitve projektnih partnerjev - v angleškem jeziku). Uradnemu delu dogodka sta sledili dve delavnici na temo naslednjih načrtovanih korakov v procesu izvajanja projekta. Drugi dan srečanja so partnerji izkoristili za obisk doline Spodnje Saale, ki je eno od pilotnih območij projekta VITAL LANDSCAPES.


Conference Agenda (Dnevni red konference)

Project Framework (Okvir projekta)

Land Company Saxony Anhalt (Predstavitev PP1)

Cultural Heritage Association of Saxony-Anhalt (Predstavitev PP2)

University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna (Predstavitev PP 3)

Slovak Academy of Sciences, Institute of Geography (Predstavitev PP 4)

University of South Bohemia, Faculty of Agriculture (Predstavitev PP 5)

Corvinus University of Budapest (Predstavitev PP 6)

University of Agriculture Cracow (Predstavitev PP 7)

Ljubljana Urban Institute (Predstavitev PP 8)

 Auditorium Kick Off Conference

Lower Saale Valley

VITAL LANDSCAPES Partnership

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg