Arhiv

Material za odnose z javnostjo

>> Novice projekta VITALNE KRAJINE #1

>> Novice projekta VITALNE KRAJINE #2

>> Novice projekta VITALNE KRAJINE #3

>> Letak projekta VITALNE KRAJINE

>> Brošura projekta VITALNE KRAJINE

 

Vmesni rezultati

>> Sodobna orodja za vizualizacijo / prostorsko prikazovanje krajine (v Angleščini)

>> Merila za ocenjevanje procesov sodelovanja z javnostjo (v Angleščini)

>> Pogoji za sodelovanje z javnostjo na lokalnem nivoju (v Angleščini, zunanji prispevek avtorjev Staniewska/Leibenath)

 

Dogodki

>> Ekskurzija po Ljubljanskem barju 11/05/2011

>> Srečanje projektnih partnerjev v Bratislavi 17-18/03/2011

>> Srečanje projektnih partnerjev v Krakowu 28-29/09/2010: Program

>> Srečanje projektnih partnerjev na Dunaju 01/07/2010: Agenda

>> Kick-off konferenca v Magdeburgu 20-21/05/2010: Razno

 

Objave v medijih

>> Objava članka o projektu v Mitteldeusche Mitteilungen, junij 2010 (v Nemščini)

>> Objava članka o projektu v Volksstimme, 21. maj 2010 (v Nemščini)

>> Objava za javnost o Kick-off konferenci, 20. maj 2010 (v Nemščini)

>> Informativni Bilten Ministrstva za Okolje in Prostor R Slovenije, april 2010 (v Slovenščini, stran 10)

 

 

30.05.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg