PP7


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowíe, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying

(Agronomska Univerza v Krakovu, Fakulteta za okoljsko tehnologijo in geodezijo)

 

Z uporabo novih tehnik digitalnega prostorskega prikaza bo Univerza Corvinus v Budimpešti pripravila simulacijo posegov v krajino ter njihove posledice. Takšen prikaz sprememb v krajini bo uporabljen kot glavni vizualni pripomoček za ozaveščanje nosilcev odločitev in lokalnega prebivalstva o vrednotah krajine. 

 

Kontakt:


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowíe
Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying
Dr. Jacek Pijanowksi
ul. Balicka 253a
PL-30-149 Kraków


vital.landscape@ur.krakow.pl
www.ur.krakow.pl

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg