PP6

Corvinus Egyetem Budapesti, Department of Landscape Planning and Regional Development

(Univerza Corvinus v Budimpešti, Oddelek za Krajinsko Planiranje in Regionalni Razvoj)

 

Z uporabo novih tehnik digitalnega prostorskega prikaza bo Univerza Corvinus v Budimpešti pripravila simulacijo posegov v krajino ter njihove posledice. Takšen prikaz sprememb v krajini bo uporabljen kot glavni vizualni pripomoček za ozaveščanje nosilcev odločitev in lokalnega prebivalstva o vrednotah krajine. 

 


Kontakt:


Corvinus Egyetem Budapesti
Department of Landscape Planning and Regional Development
Prof. Dr. Laszlo Kollanyi
Fővám tér 8
H-1093 Budapest


Laszlo.kollanyi@uni-corvinus.hu
www.uni-corvinus.hu

 

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg