PP3


Universitat Bodenkultur für Wien BOKU, Institut für Raumplanung und Ländliche Neuordnung

(Dunajska univerza za kmetijstvo  in biotehnologijo, Inštitut za prostorsko planiranje in razvoj podeželja)

 


Projektni partner 3: Universitat Bodenkultur für Wien BOKU (Dunajska univerza za kmetijstvo  in biotehnologijo) bo k projektu prispeval pridobljene izkušnje in znanje o vključevanju javnosti v proces razvoja krajine po vzoru Agende 21. V ta namen bo BOKU uporabil nove raziskovalne pristope, ki vključujejo tako lokalno prebivalstvo in vse akterje, ki lahko prispevajo svoje znanje kot "lokalni strokovnjaki".

 


Kontakt:

 

Universität für Bodenkultur Wien
Institut für Raumplanung und Ländliche Neuordnung
Dr. Gernot Stöglehner
Gregor Mendel Straße 33
A-1180 Wien

gernot.stoeglehner@boku.ac.at
www.boku.ac.at

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg