Naravni park Unteres Saaletal (Dolina Spodnje Saale)

Opis poskusnega območja - pilotnega projekta

Naravni park doline Spodnje Saale se razprostira približno 50 kilometrov vzdolž reke Saale med mestoma Halle (na jugu) in Nienburg (na severu). Je šolski primer konfliktov,  s katerimi se soočajo kulturne krajine: kljub temu, da se tam nahaja veliko različnih naravnih in kulturnih bogastev, ljudje krajino iz dneva v dan spreminjajo. Na primer, uporaba kmetijskih zemljišč postaja ponekod vedno bolj intenzivna, medtem ko na drugih zemljiščih popolnoma opuščajo kmetijsko rabo. Poleg tega obseg pozidave v mestih Halle in Bernburg še vedno nekoliko narašča kljub negativnim demografskim trendom.  

V sodelovanju z regionalnimi strokovnjaki bo Kmetijska Družba Saška-Anhalt opredelila primerna območja za kompenzacijske ukrepe. Tako bodo kompenzacijski ukrepi različnih investitorjev na območju lahko med seboj usklajeni in dimenzionirani glede na specifiko varstvenega ukrepa. Zavod za varstvo kulturne dediščine Saška-Anhalt se bo v tem primeru posvetil izboljšavi vključevanja javnosti v postopek odločanja.

Že dolgo pred začetkom projekta VITALNE KRAJINE je Zveza Naravnega Parka Doline Spodnje Saale pokazala interes za sodelovanje.

 

Napoved dogodkov:

28.01.2011: Delavnica na temo sodelovanja z javnostjo v mestu Gerbstedt

18.02.2011: Delavnica na temo sodelovanja z javnostjo v mestu Wettin

12.04.2011: Tretje srečanje upravni odbor kompenzacijskih skladov

 

Pretekli dogodki:

15.06.2010: V Bernburgu sta Kmetijska Družba Saška-Anhalt in Nemška zvezna dežela Saška-Anhalt predstavili načrtovane projekte v krajinskem parku doline Spodnje Saale. Prisotni so bili zainteresirani regionalni predstavniki s področja industrije, kmetijstva, ohranjanje narave, kulturne dediščine, politike in uprave.

Glavni predstavitvi si lahko ogledate na spodnjih povezavah (v Nemščini):
Landgesellschaft Sachsen-Anhalt: Flächenpool und Maßnahmepool: Predstavitev in projektna dokumentacija
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt: Kulturlandschaft und bürgerschaftliches Engagement (kulturna krajina in sodelovanje z javnostjo): Predstavitev in projektna dokumentacija.

07.09.2010: Prvo srečanje upravnega odbora kompenzacijskih skladov v administrativnih prostorih Naravnega Parka v Rothenburgu. Upravni odbor je neformalna skupina porotnikov, sestavljena iz regionalnih akterjev s področij kmetijstva, varstva narave, regionalnega razvoja in znanosti. Njihov namen je usmerjati z zakonom določeno kompenzacijo in nadomestitvene ukrepe zaradi pozidave območja, kjer se srečuje veliko različnih interesov in rab prostora. Proces nadzoruje Kmetijska Družba Saška-Anhalt.

17.12.2010: Zavod za varstvo kulturne dediščine Saška-Anhalt organizira prvo delavnico za vključitev javnosti v proces odločanja o dolini Spodnje Saale. Udeleženci delavnice, predvsem prebivalci mesta Nienburg in okolice, so izrazili interes zlasti do postopkov beleženja sestavin kulturne krajine in organizacije mestnega jubileja, ki bo naslednje leto.

07.12.2010: Upravni odbor kompenzacijskih skladov obravnava prve pristope in ukrepe za potencialna območja.

 

 

 

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg