Območja pilotnih projektov


Območja pilotnih projektov VITALNE KRAJINE - povezava na stran Google maps

 

Vsa orodja vizualizacije in participatorni postopki bodo preizkušeni na konkretnih primerih v okviru tako imenovanih pilotnih projektov. Le-ti bodo izvedeni v vseh sodelujočih regijah in bodo služili kot zgledni primeri dobre prakse, prav tako pa bodo v pomoč ocenjevanju praktične vrednosti rezultatov projekta VITALNE KRAJINE.

Pilotni projekti se delijo v tri skupine glede na tip orodja, ki ga razvija delovni paket WP3:

 - scenariji regionalnega krajinskega razvoja,

- inovativna orodja in tehnologija, ter

- sodelovanje z lokalnim prebivalstvom in deležniki iz regije.

 

 
28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg