Vizualizacija oziroma prostorski prikaz krajine

Razvoj krajine je kompleksen proces, ki vključuje veliko akterjev in se spopada z različnimi in velikokrat nasprotujočimi si (ekonomskimi, finančnimi, itd) interesi.  Četudi se organizira javna razprava na temo razvojnih možnosti (kar pa je žal v praksi bolj izjema kot pravilo), si veliko udeležencev zaradi pomanjkanja informacij sami ne morejo v popolnosti predstavljati končnega rezultata različnih scenarijev. Povrh tega pa že sama zapletenost planerskih dokumentov pogosto odvrne ljudi, da bi izkoristili morebitno priložnost za javno izražanje svojega mnenja.

Z namenom izboljšanja omenjenega stanja, si v projektu VITALNE KRAJINE prizadevamo za razvoj sodobnih vizualizacijskih programskih orodij, ki bi lahko spodbudila participacijo in pripomogla k učinkovitejšem vključevanju javnosti v proces krajinskega planiranja. Seveda se na trgu že nahaja veliko različnih rešitev, od 2D do 3D prostoskih prikazov, statičnih in dinamičnih modelov, z možnostjo interakcije ali brez, itd. Prav tako je tudi razpon cenovnih razredov, tehnoloških zahtev in stopenj zapletenosti postopka priprave podatkov izjemno širok.

Z namenom izbire najbolj primernega računalniškega programa za izdelavo prostorskega prikaza krajine za potrebe projekta VITALNE KRAJINE je bila sestavljena posebna delovna skupina. Glavna merila za izbor so bila oblikovana na podlagi naslednjih vprašanj:

- Kateri programski paketi so trenutno na tržišču ter katere so njihove slabosti in prednosti?

- Katere rešitve so primerne za uporabo pri procesu sodelovanja z javnostjo v manjšem merilu (npr. vaška skupnost), če vzamemo v obzir omejene finančne in človeške vire (npr. za zbiranje podatkov)?

- Kateri programi najbolj spodbujajo domišljijo laikov (kot so navadno regionalni deležniki in ''navadni ljudje'')?

Po primerjalni analizi lastnosti, cenikov in kompleksnosti različnih programskih paketov, je bil Google Earth (Google Zemlja) izbran kot najbolj primeren za potrebe projekta VITALNE KRAJINE. Povzetek vrednotenja programskih paketov si lahko ogledate tukaj (v angleškem jeziku). 

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg