Dejavnosti

Osnova vsakega uspešno izvedenega projekta je dosledno vodenje projekta in financ v skladu z internimi in zunanjimi dolžnostmi. V primeru VITALNIH KRAJIN pa dodatno pozornost posvečamo tudi informiranju javnosti o dejavnostih in izsledkih projekta. Krajine so žal z zakoni trenutno slabo zaščitene, zato bo ohranjanje uspešno šele tedaj, ko se oblasti in javnost zavedo njihovega pomena in vrednot, ter spoznajo vsakodnevne posledice njihovega izginjanja. Cilji projekta so izdelati priporočila, kako medijem in javnosti približati temo kulturnih krajin (izbor primerov dobrih praks), posneti promocijske filme, organizacija fotografskih razstav in objava v tiskanih medijih.

Delovni paketi se delijo na naslednje tematike: inovativni načini vizualizacije krajine, inovativne metode sodelovanja z javnostjo, primeri dobre prakse - izvedbe pilotnih projektov in izobraževanje/izmenjava znanja.

 

 

 

 

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg