PRASA I MEDIA

Newslettery i materia³y informacyjne

>> Newsletter 10 (03/2013)

>> Newsletter 9 (12/2012)

>> Newsletter 8 (08/2012)

>> Newsletter 7 (04/2012)

>> Newsletter 6 (12/2011)

>> Newsletter 5 (09/2011)

>> Newsletter 4 (07/2011)

>> Newsletter 3 (04/2011)

>> Newsletter 2 (12/2010)

>> Newsletter 1 (08/2010)

>> Ulotka

>> Broszura

 

Media

>> Central Europe-Publikation, 2013

>> MDR, Marzec 2013

>> LandInForm, Marzec 2013

>> Wochenspiegel, Listopad 2012

>> Bezirksrundschau, Wrzesieñ 2012

>> Sumava Journal, Czerwiec 2012

>> Doma na Sumave, Czerwiec 2012

>> Information in Barje, Maj 2012

>> Pressemittelung Fotowettbewerb, Maj 2012

>> Bauernzeitung, Pa¼dziernik 2011

>> Gazeta Krakowska, Wrzesieñ, 2011

>> Kulturschrift, Wrzesieñ 2011

>> Sachsen-Anhalt Journal, Wrzesieñ 2011

>> S³owacka Rozg³o¶nia

>> Slovenian MOP, Wrzesieñ 2011

>> Traject, Lipiec 2011

>> Sachsen-Anhalt Journal, Czerwiec 2011

>> Termeszetbuvar, Kwiecieñ 2011

>> Jaworska, Marzec 2011

>> Polski Artyku³ Prasowy, Pa¼dziernik 2010

>> Mitteldeutsche Mitteilungen, Czerwiec 2010

>> Volksstimme, 21 Maj 2010

>> Press release Kick-off, 20 Maj 2010

>> Informativni Bilten, Kwiecieñ 2010 (see p 10)

 

Miêdzynarodowe imprezy

>> >> „Krajobrazy Witalne?! Wyzwania i Perspektywy” konferencja koñcowa w Wiedniu: rozmaito¶ci

>> Spotkanie partnerów w Naumburgu i wyprawa naukowa do doliny So³awy i Unstruty 21-23/10/2012: Program

>> Spotkanie partnerów w Budapeszcie i wyprawa naukowa do Nagyberka 04-06/06/2012: Program

>> Spotkanie partnerów w Czeskich Budziejowicach 22-23/03/2012

>> Warsztaty w Wiedniu 15-16/12/2011: Program

>> „Rewitalizuj swój krajobraz” konferencja na pó³metku programu w Ljubljanie 22/09/2011: Program

>> Wyprawa badawcza do Muehlviertel Kernland i Szumawy 30/8-2/9/2011: Reader

>> Wyprawa badawcza do Ljubljansko Barje 11/05/2011: Reader

>> Spotkanie partnerów w Bratys³awie 17-18/03/2011: Program

>> Warsztaty w Krakowie 28-29/09/2010: Program

>> Warsztaty w Wiedniu 01/07/2010: Program

>> Rozpoczêcie w Magdeburgu 20-21/05/2010: rozmaito¶ci

02.04.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg