AKTUALNO¦CI

NEWSLETTER 10

08.03.2013


>> Ta edycja jest po¶wiêcona deklaracji Krajobrazów Witalnych, która 
mehr »

KONFERENCJA KOÑCOWA: DOSTÊPNE MATERIA£Y

22.02.2013


Podczas ceremonii zamkniêcia projektu, która odby³a siê 14go lutego 2013 zaprezentowali¶my 
mehr »

KRAJOBRAZY WITALNE?! WYZWANIA I PERSPEKTYWY

18.12.2012


KRAJOBRAZY WITALNE konferencja koñcowa Czwartek, 14 lutego 2013 1190 Wiedeñ Uniwersytet 
mehr »

NEWSLETTER 9

17.12.2012


>> Dowiedz siê wiêcej o dzia³alno¶ci naszego projektu w sferze szkoleñ i edukacji, jako 
mehr »

NAJNOWSZA EDYCJA KALENDARZA NA ROK 2013

03.12.2012


Wizualizacja krajobrazów to jeden z g³ównych tematów projektu. Oprócz 
mehr »

[1][2][3][4][5][6]vor
30.05.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg