Virtuální výstava fotografií

Vyzvali jsme obyvatele Mühlviertler Kernland, Šumavy, Nagybereku a Malých Karpat, aby se zúèastnili regionálních fotografických soutì¾í, co¾ mìlo velký ohlas. Celkem jsme obdr¾eli 485 fotografií, další se shromá¾dily z oblastí Unteres Saaletal, Msciwojow a Ljubljansko Barje. Celkovì zobrazují velkou pestrost støedoevropských krajin. Asi 50 obrázkù jsme vybrali pro nástìnný kalendáø na rok 2013. Chcete-li mít další informace o obrázcích prezentovaných ní¾e, podívejte se na PDF formát kalendáøe.

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg