Propagaèní materiály

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin è. 1

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin è. 2

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin è. 3

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin è. 4

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin è. 5

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin è. 6

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin è. 7

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin è. 8

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin è. 9

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin è. 10 (obsahuje Deklaraci Vital Landscapes)

>> VITAL LANDSCAPES Leták

>> VITAL LANDSCAPES Bro¾ura

>> VITAL LANDSCAPES Leták "Èeská pilotní aktivita"

>> VITAL LANDSCAPES Leaflet "Czech pilot action" (English version)

>> VITAL LANDSCAPES Finální bro¾ura

>> VITAL LANDSCAPES Compendium

>> VITAL LANDSCAPES Lessons learned

Pokrytí v mediích - výbìr

>> Støední Evropa - publikace, 2013

>> MDR, bøezen 2013

>> LandInForm, bøezen 2013

>> Wochenspiegel, listopad 2012

>> Bezirksrundschau, záøí 2012

>> Šumava Journal, èerven 2012

>> Doma na Šumavì, èerven 2012

>> Information in Barje, kvìten 2012

>> Pressemittelung Fotowettbewerb, kvìten 2012

>> Èlánek v Bauernzeitung, øíjen 2011

>> Gazeta Krakowska, záøí 2011

>> Èlánek v Kulturschrift, záøí 2011

>> Èlánek v Sachsen-Anhalt Journal, záøí 2011

>> Interview ve slovenském rozhlasu

>> Online èlánek Slovenian MOP, záøí 2011

>> Online èlánek Traject, èervenec 2011

>> Èlánek v Sachsen-Anhalt Journal, èerven 2011

>> Èlánek v Termeszetbuvar, duben 2011

>> Èlánek v Jaworska, bøezen 2011

>> Èlánek v Poland, øíjen 2010

>> Èlánek v Mitteldeutsche Mitteilungen, èerven 2010

>> Èlánek v Volksstimme, 21. kvìten 2010

>> Tisková zpráva o zahájení projektu, 20. kvìten 2010

>> Informaèní bulletin, duben 2010 (str. 10)

Mezinárodní akce

>> >> "Vital Landscapes!? Výzva a perspektivy" Závìreèná konferenceve Vídni: rùzné

>> Setkání partnerù v Naumburgu, studijní cesta do údolí Saale Unstrut 21. - 23. 10. 2012: Agenda

>> Setkání partnerù v Budapešti a studijní cesta do oblasti Nagyberek 4. – 6. 6. 2012: Agenda

>> Setkání partnerù v Èeských Budìjovicích 22. – 23. 3. 2012

>> Setkání partnerù ve Vídni, 15. – 16. 12. 2011: Agenda

>> Konference "v poloèase" v Lublani, 22. 9. 2011: Program

>> Studijní cesta Mühlviertler Kernland a Šumava 30. 8. – 2. 9. 2011

>> Exkurze do modelového území Ljubljansko Barje 11. 5. 2011

>> Projektový mítink, Bratislava 17.–18. 3. 2011

>> Projektový mítink, Krakov, 28.–29. 9. 2010: Agenda

>> Projektový mítink, Vídeò, 1. 7. 2010: Agenda

>> Zahajovací konference, Magdeburg, 20.–21. 5. 2010

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg