Ljubljanski urbanistični zavod - LUZ, d.d.

Spoleènì s místními investory bude Urbanistický institut v Lublani vybírat regionální znaèky a výrobky, které mohou posílit místní ekonomiku a zároveò podporovat zájmy nedotèené pøírodní a kulturní krajiny.

Kontakt:

Ljubljanski urbanistièni zavod - LUZ, d.d.
Maja Simoneti
Verovškova 64
SI-1000 Ljubljana

maja.simoneti@luz.si
www.luz.si

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg