Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V.

V rámci projektu VITAL LANDSCAPES bude Landesheimatbund Sachsen-Anhalt (Asociace pro ochranu kulturního dìdictví Saska-Anhaltska) školit poradce pro øešení krajiny a organizovat mezinárodní semináøe na téma kulturní krajina. Kromì toho budou digitalizovány historické mapy oblastí Sasko-Anhaltska, aby bylo mo¾né vizualizovat všechny minulé zmìny krajiny pomocí nìkolika kliknutí myši, aby tak byly pochopitelnìjší. Pokud chcete získat podrobnìjší informace, kliknìte sem.

Kontakt:

Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V.
Dr. Annette Schneider
Magdeburger Str. 21
D-06108 Halle (Saale)

schneider@lhbsa.de
www.lhbsa.de

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg