Pilotní regiony


Zobrazit pilotní regiony VITAL LANDSCAPES na velké mapì

Vzorové pilotní projekty budou ve všech podílejících se regionech testovány a vyhodnocovány pomocí nástrojù a postupù vyvinutých v rámci VITAL LANDSCAPES. Pilotní projekty jsou rozdìleny do sekcí, podle nástrojù rozvoje uvedených v pracovním balíèku 3:

  • pilotní projekty orientované na scénáøe rozvoje regionální krajiny,
  • pilotní projekty orientované na inovativní nástroje/technologie,
  • pilotní projekty orientované na zapojení místních obyvatel a regionálních investorù.
30.05.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg