Aktivity a výsledky

Chcete-li získat pøehled o našich aktivitách a výsledcích doporuèujeme bro¾ury ní¾e:

Další výsledky jsou rozdìleny do kategorií podle pracovních témat projektu:

02.04.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg