Novinky

Informaèní bulletin è. 10

08.03.2013


Informaèní bulletin è. 10 si mù¾ete stáhnout zde (PDF).   
mehr »

Závìreèná konference: dostupné materiály

22.02.2013


V prùbìhu závìreèné akce 14. 2. 2013 jsme prezentovali výsledky a diskutovali 
mehr »

Vital Landscapes!? Výzvy a perspektivy

18.12.2012


VITAL LANDSCAPES závìreèná konferenceÈtvrtek 14. února 20131190 
mehr »

Informaèní bulletin è. 9

17.12.2012


Informaèní bulletin è. 9 si mù¾ete stáhnout zde (PDF).  
mehr »

Obdiv bez hranic pro krajinu Saale-Unstrut

29.10.2012


Mlha byla nemilosrdná. Ráno 23. øíjna prostì nechtìla zmizet. Avšak 
mehr »

[1][2][3]vor
28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg