MSCIWOJOW (PL)

Charakteristika regiónu a aktivít

Pilotný projekt sa zaoberá virtuálnou rekonštrukciou starej sedliackej usadlosti rodu Nosticov a jej priľahlých pozemkov, ako aj priestorom medzi usadlosťou a priehradou v obci Mściwojów. Objekt sa nachádza v Dolnosliezskom vojvodstve v Javorskom okrese. Tieto oblasti boli intenzívne využívané na poľnohospodárske účely, a preto sú dôležitou súčasťou kultúrnych krajín.

Práce, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu sa zakladajú na rozsiahlej historickej analýze, analýze súčasného využitia a budúceho potenciálu usadlosti po prípadnej rekonštrukcii.

Na aktivitách pracuje multidisciplinárny tím poľských a medzinárodných expertov, lokálnych aktérov a obyvateľov obce Mściwojów. Virtuálna rekonštrukcia – 3D vizualizácia je základným nástrojom riadnej rekonštrukcie tohto komplexu, pretože pomáha otvoriť diskusiu miestnych autorít (schválenie realizácie zmien) a potencionálnych investorov (samotná rekonštrukcia).

3D vizualizácia je založená na technicky vyspelom vybavení zahrnujúcom dve pracovné stanice a špecializovaný softvér.

 

Aktuálny stav implementácie

Všetky dostupné materiály boli zhromaždené. V súčasnosti prebieha výskum a fotogrametrické práce potrebné na dokončenie 3D vizualizácie. Okrem starého statku a priľahlých ulíc pokryje vizualizácia takisto vinice z predvojnového obdobia a budovy farmy vo svahu medzi usadlosťou a priehradou. Za spomenutie stojí skutočnosť, že v blízkosti obce Mściwojów prebieha v súčasnosti rekonštrukcia podobného objektu, z čoho nám vyplýva nádej na realizáciu plánu rekonštrukcie Nosticovej usadlosti.

Dňa 04.03.2011 sa v obci Mściwojów konal úvodný seminár pre miestnych aktérov a obyvateľov. Prezentované návrhy 3D vizualizácie a možné budúce zmeny sa stretli s nadšenými ohlasmi pozvaných účastníkov.

 

Kontakt

>> Dr. Jacek Pijanowski

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg