INOVATÍVNE METÓDY SPOLUPRÁCE

Počnúc spoločným definovaním cieľov kvality krajiny a vyhodnotením nedávnej spolupráce (LEADER, Local Agenda 21 atď.) prispôsobia partneri projektu spôsob spolupráce diskusii o scenároch regionálneho rozvoja. Kľúčovým prvkom bude zapojenie nástrojov vizualizácie zmien v krajine.

Priebežné výsledky

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg