VÝMENA INFORMÁCIÍ A VZDELÁVANIE

Výsledky projektu a vyplývajúce zistenia budú poskytnuté širokej verejnosti cez celý rad seminárov, konferencií a študijných ciest. K vybudovaniu základov pre budúci rozvoj zahrnuje projekt VITAL LANDSCAPES takisto vzdelávaciu činnosť pre rôzne cieľové skupiny a vypracovanie vzdelávacích programov dostupných všetkým projektovým partnerom a iným skupinám.

V priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov bude v súlade s európskymi štandardmi odštartovaná príprava tréningových seminárov pre krajinárskych poradcov, ako aj študijné programy vhodné pre všetky krajiny strednej Európy. Oznamy pre verejnosť nájdete tu.

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg