Siete ochrany prírody a súvisiace dokumenty

CIVILSCAPE

je medzinárodná asociácia občianských združení, ktoré sa zameriavajú na ochranu prírody, správu a plánovanie podľa Európskeho dohovoru o krajine.

 

RECEP-ENELC 

európska asociácia miestnych a regionálnych úradov podporujúcich implementáciu Európskeho dohovoru o krajine.


UNISCAPE

sieť univerzít špeciálne sa zaoberajúcich implementáciou Európskeho dohovoru o krajine.

 

LANDSCAPE CHARACTER NETWORK

neformálna sieť zameraná na duálne hodnotenie krajinného rázu a Európskeho dohovoru o krajine.

 

ECOVAST

Európska rada pre vidiecke obce a malé mestá bola založená v roku 1984 s cieľom zlepšiť stav vidieckych komunít a ochrániť kultúrne dedičstvo vidieka na európskej úrovni.

 

EUROPA NOSTRA

sieť viac ako 400 členských a pridružených organizácií z celej Európy zameraná na ochranu miest, vidieka a historických, architektonických a archeologických lokalít.

 

EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION (ELC)

Európsky dohovor o krajine prijatý v roku 2000 Európskou radou (plné znenie).

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg