Inštitúcie zaoberajúce sa výzkumom krajiny

HELMHOLTZ RESEARCH CENTRE, LEIPZIG (DE)

vyvíja modely špecializované na vizualizáciu komplexných environmentálnych dát a procesov.


LEIBNITZ INSTITUTE OF ECOLOGICAL AND REGIONAL DEVELOPMENT, DRESDEN (DE)

skúma zmeny miest a regiónov so zreteľom na nezastavané plochy a služby ekosystému (ecosystem services), ako aj stratégie a nástroje ovplyvňujúce tieto zmeny.

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg