Nagyberek (HU)

 

Charakteristika regiónu

Nagyberek leží na južných brehoch jazera Balaton. Typickým pre tento kraj sú bažinaté oblasti, malé vinohradnícke obce s ubúdajúcou populáciou. Napriek takmer 200 rokov trvajúcej transformácii krajiny Nagyberek stále zohráva dôležitú úlohu v ekologickom systéme jazera.

 

Zámery a ciele

V rámci pilotného projektu chce Korvínova univerzita interaktívne a iteratívne riadiť proces založenia a schválenia prírodného parku v oblasti Nagyberek, kde by aktéri (subjekty s rozhodovacou právomocou, obyvatelia, vlastníci pôdy, farmári, plánovači krajiny, turisti a ochrancovia prírody atď.) vyjadrili svoje záujmy a kde by pomocou ich porovnania hľadali cesty k dosiahnutiu cieľov.

Projekt sa zaoberá nasledujúcimi témami:

 • ochrana kultúrneho dedičstva: ochrana miestnej kultúrnej krajiny Nagybereku, posudzovanie, bezpečnosť, obnova a správa kultúrnych hodnôt;
 • ochrana prírody: ochrana biotopov, živočíšnych druhov a vzhľadu krajiny;
 • ochrana životného prostredia : minimalizácia škodlivých dosahov (diaľnica M7);
 • rozvoj vidieka: podpora sociálnoekonomického rozvoja, zapojenie miestnych hnutí;
 • lesná správa, poľnohospodárska a vodohospodárska správa: podpora agro-environmentálnych opatrení, zavlažovania, techník obhospodarovania šetrných k prírode, ekologická produkcia;
 • umelecké remeslá: zachovávanie miestnych umeleckých remesiel, vyšívanie;
 • rozvoj miestneho priemyslu: aplikácia techník šetrných k životnému prostrediu, rozvoj znalostných podnikateľských činností;
 • šetrný turizmus: podpora ekoturistiky, cestovného ruchu šetrného k životnému prostrediu, rekreačný turizmus, rozvoj turistickej infraštruktúry;
 • regionálny rozvoj: obnova dedín ako miest pre život;
 • environmentálne vzdelávanie;
 • spolupráca: angažovanie aktérov a verejnosti, podpora kooperácie v prospech Nagybereku.

 

Kontakt

>> Dr. Laszlo Kollanyi

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg