Malé Karpaty (SK)

Modelová oblasť

Do pilotného projektu spadá región pod Malými Karpatmi, tvorený pásom obcí medzi Smolenicami a Bratislavou – Račou. Katastrálne územie týchto obcí pokrýva východné a juhovýchodné časti Malých Karpát aj s ich predhorím. Juhovýchodnú časť regiónu tvorí Podunajská pahorkatina. Vzhľadom na prírodné podmienky, ekonómiu, kultúru a históriu sa región môže pýšiť radom zaujímavostí súvisiacich s vinárstvom, ktorému sa venuje väčšina obcí. Takisto je región ovplyvnený blízkosťou hlavného mesta. Celková rozloha regiónu je 488 km2. Počet obyvateľov v 22 obciach a dvoch mestských častiach Bratislavy je približne 93 000.

Výsledky a výstupy

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s externými pracovníkmi zaisťoval implementáciu projektu ako celku. Okrem toho sa zameral na niekoľko špecifických aktivít, ktoré zahrnovali:

  • špecifikáciu typov kultúrnej krajiny v rámci modelového územia;
  • spoluprácu na vytvorení a doplnení dokumentov rozvoja v modelovom území;
  • prieskum a rozhovory so zástupcami rozhodovacích orgánov a aktérov na tomto území;
  • zhrnutie alternatívnych scenárov rozvoja regiónu pod Malými Karpatmi s dôrazom na zachovanie hodnôt kultúrnej krajiny;
  • podiel na činnostiach, schôdzky s príslušnými subjektmi, medializáciu skúseností na lokálnej, regionálnej a nadregionálnej úrovni;
  • činnosti súvisiace s vizualizáciou a publicitou, tlačové konferencie, súťaž Môj región dnes, porovnávanie starých a nedávnych fotografié atď.


Kontakt

tu

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg