>stretnutie, vyzualizáciu, mitteilungen, konferencia, volksstimme, ljubljansko, 01/07/2010, 11/05/2011, bratislava, informačný, propagačné, hodnotenia" />

Archív

Propagačné materiály

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin #1

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin #2

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin #3

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin #4

>> VITAL LANDSCAPES Bulletin #9

>> VITAL LANDSCAPES leták

>> VITAL LANDSCAPES brožúra

 

Priebežné výstupy

>> Súčasne nástroje pre vyzualizáciu krajiny

>> Kritéria hodnotenia spolupráce

>> Podmienky spolupráce na miestnej úrovni (externý príspevok od autorov Staniewska/Leibenath)

 

Medzinárodné podujatia

>> Exkurzia Ljubljansko Barje 11/05/2011

>>Stretnutie partnerov Bratislava 17-18/03/2011

>> Stretnutie partnerov 28-29/09/2010: Agenda

>> Stretnutie partnerov Viedeň 01/07/2010: Agenda

>> Úvodna konferencia Magdeburg 20-21/05/2010

 

Tlačové správy

>> Článok v novinách Mitteldeutsche Mitteilungen, jún 2010

>> Článok v novinách Volksstimme, 21 máj 2010

>> Článok v novinách Zahájenie, 20 máj 2010

>> Informačný bulletin, apríl 2010 (pozri s. 10)

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg