Ljubljanski urbanistični zavod - LUZ, d.d.

Spolu s inými regionálnymi aktérmi bude Urbanistický inštitút v Ľubľane vytvárať regionálne značky a produkty s cieľom posilniť miestnu ekonomiku, ako aj podporiť potreby nedotknutej prírodnej a kultúrnej krajiny.

Kontakt:

Ljubljanski urbanistični zavod - LUZ, d.d.
Maja Simoneti
Verovškova 64
SI-1000 Ljubljana

maja.simoneti@luz.si
www.luz.si

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg