Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Aplikovaním nových vizualizačných techník bude Poľnohospodárska univerzita v Krakove simulovať dosah a dôsledky zásahov v krajine. Tento prístup si dáva za cieľ zvýšiť povedomie a uvedomenosť decíznej sféry a miestnych obyvateľov o krajinných hodnotách.

Kontakt:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Dr. Jacek Pijanowksi
ul. Balicka 253a
PL-30-149 Kraków

vital.landscape@ur.krakow.pl
www.ur.krakow.pl

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg