Budapesti Corvinus Egyetem, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Aplikovaním nových vizualizačných techník bude Korvínova univerzita simulovať dosah a dôsledky zásahov v krajine. Tento prístup si dáva za cieľ zvýšiť povedomie a uvedomenosť decíznej sféry a miestnych obyvateľov o krajinných hodnotách.

Kontakt:

Budapesti Corvinus Egyetem
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
Dr. Laszlo Kollanyi
Fővám tér 8
H-1093 Budapest

Laszlo.kollanyi@uni-corvinus.hu
www.uni-corvinus.hu

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg