Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta

Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach sa zameria predovšetkým na stratégiu komunikácie a platformu pre vzájomnú výmenu informácií medzi spolkami ochrancov prírody a miestnymi obyvateľmi v Národnom parku Šumava.

Kontakt:

Jihočeská univerzita
Zemědělská fakulta
Dr. Jan Tesitel
Studentská 13
CZ-37005 České Budějovice

jtesitel@zf.jcu.cz
www.zf.jcu.cz


30.05.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg