Slovenská Akadémia Vied, Geografický ústav

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied plánuje zvýšiť povedomie miestnych obyvateľov (predovšetkým mladých ľudí) o krajine, ktorá ich obklopuje, a o hodnote kultúrnej krajiny tým, že ich bude motivovať k vyhľadávaniu historických fotografií a k vyhotoveniu vlastných fotografií s rovnakým motívom. Výsledky budú prezentované na výstave a publikované v brožúre.

Kontakt:

Slovenská Akadémia Vied
Geografický ústav
Dr. Jan Hanusin
Stefanikova 49
SK-81473 Bratislava

jan.hanusin@savba.sk
www.savba.sk

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg