Universität für Bodenkultur, Institut für Raumplanung und Ländliche Neuordnung, Wien

Univerzita prírodných zdrojov a vied o živej prírode vo Viedni prispieva skúsenosťami a kvalifikáciou k vytváraniu krajiny podľa modelu Agendy-21. V snahe „Boku“ je tiež zavádzanie nových výskumných prístupov zahrnujúcich participáciu obyvateľov a aktérov v úlohe lokálnych expertov.

Kontakt:

Universität für Bodenkultur Wien
Institut für Raumplanung und Ländliche Neuordnung
Dr. Gernot Stöglehner
Gregor Mendel Straße 33
A-1180 Wien

gernot.stoeglehner@boku.ac.at
www.boku.ac.at

30.05.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg