NATURPARK UNTERES SAALETAL (DE)

Opis pilotného regiónu

Prírodný park v údolí dolného toku rieky Saly sa rozprestiera zhruba na 50 kilometroch pozdĺž rieky Sala medzi mestami Halle na južnej strane a Nienburgom na severnej strane. Oblasť je vzorovým príkladom konfliktu, ktorý musia riešiť kultúrne krajiny. Na jednej strane tu nájdete množstvo prírodných a kultúrnych pokladov, no na strane druhej vidíte krajinu, ktorá sa mení skoro každý deň. Napríklad poľnohospodárska pôda je buď stále intenzívnejšie využívaná, alebo sa celkovo zanedbáva. Okrem toho mestá ako Halle alebo Bernburg stále rastú, a to aj napriek demografickému vývoju. Región má rozlohu 408 km štvorcových a žije tu 45 000 obyvateľov.

Spolu s regionálnymi expertmi sa spoločnosť Landgesellschaft Sachsen-Anhalt zameriava na identifikáciu a rozvoj oblastí vhodných pre kompenzačné opatrenia. Týmto postupom by mohli byť tieto opatrenia pre investorov koordinované v oblastiach a rozmeroch vyhovujúcich z hľadiska ochrany prírody. Landesheimatbund Sachsen-Anhalt sa bude zameriavať na posilnenie angažovanosti obyvateľstva. Už dlho pred začatím samotného projektu sa podarilo presvedčiť správu prírodného parku v údolí dolného toku rieky Saly aby na projekte spolupracovala.

 

Predchádzajúce udalosti

31.5.2011 : Tretie stretnutie riadiacej skupiny kompenzačných oblastí

V Bernburgu dňa 15.6.2010 prezentovali partneri projektu VITAL LANDSCAPES z Landgesellschaft Sachsen-Anhalt a z Landesheimatbund Sachsen-Anhalt aktivity v rámci pilotného projektu zainteresovaným skupinám z oblasti ekonómie, poľnohospodárstva, ochrany prírody, politiky a administratívy. Úvodné poznámky, ako aj projektové hárky je možné stiahnuť v nemeckom jazyku:
Prezentácia kompenzačných oblastí
  Projektový hárok kompenzačných oblastí 
Prezentácia na podporu angažovanosti obyvateľstva      Projektový hárok na podporu angažovanosti obyvateľstva

Dňa 07.09.2010 sa uskutočnila prvá schôdza riadiacej skupiny kompenzačných oblastí v sídle správy národného parku v Rotherburgu. Riadiaca skupina predstavuje neformálnu skupinu regionálnych aktérov z oblasti poľnohospodárstva, ochrany prírody, regionálneho rozvoja a vedy. Jej cieľom je riadiť kompenzačné a nahrádzajúce opatrenia v oblastiach, v ktorých v súvislosti s projektmi vznikajú tlaky účinne kombinovať odlišné využitia. Proces bol v gescii Landgesellschaft Sachsen-Anhalt.

Dňa 17.09.2010 zorganizovala Landesheimatbund Sachsen-Anhalt prvý seminár na podporu angažovanosti obyvateľstva v údolí Dolnej Sály. Účastníci, väčšinou obyvatelia Nienburgu a okolia, sa zaujímali predovšetkým o zápis prvkov kultúrnej krajiny a prípravu osláv výročia mesta v nasledujúcom roku.

Dňa 07.12.2010 riadiaca skupina kompenzačných oblastí prejednávala prvé opatrenia a prístupy k riešeniu potencionálnych oblastí.

V dňoch 28.01. a 18.02.2011 Landesheimatbund Sachsen-Anhalt spoločne s miestnymi expertmi usporiadala dva doplňujúce semináre v Gerbstedte a Wettine zamerané na angažovanosť obyvateľov. Medzi iným sa účastníci oboznámili >> možnosťami vzdelávania v oblasti kultúrnej krajiny.

Dňa 04.04.2011 sa začal prvý vzdelávací kurz na tému kultúrnych krajín. Až do leta sa bude tento kurz konať každý pondelok v neďalekom meste Halle. Druhé kolo je plánované na jeseň.

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg