Pilotné regióny


Zobraziť pilotné regióny VITAL LANDSCAPES na veľkej mape

Vzorové pilotné regióny budú vo všetkých zúčastnených regiónoch testované a vyhodnocované podľa postupov vyvinutých v rámci VITAL LANDSCAPES. Pilotné projekty sú rozdelené do sekcií podľa nástrojov rozvoja uvedených v pracovnom balíčku 3:

  • Pilotné projekty orientované na scenáre rozvoja regionálnej krajiny
  • Pilotné projekty orientované na inovatívne nástroje/technológie
  • Pilotné projekty orientované na angažovanie miestnych obyvateľov a regionálnych aktérov
30.05.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg