VIZUALIZÁCIA KRAJINY

Rozvoj krajiny je veľmi komplexný proces, s množstvom aktérov majúcimi často protichodné záujmy (ekonomické, finančné...). Aj keď sa verejná debata o rozvojových scenároch uskutoční (čo sa často nedeje), veľká časť jej účastníkov nie je dostatočne informovaná a nemá predstavu o dosahoch odlišných scenárov na krajinu. Naviac, zložitosť projektovej dokumentácie často odrádza a demotivuje ľudí od využitia týchto participačných príležitostí.

Základom projektu VITAL LANDSCAPES je predpoklad, že moderné vizualizačné technológie môžu dodať odvahu, podporiť a zjednodušiť spoluprácu s verejnosťou pri procese plánovania krajiny. Avšak v súčasnosti je na trhu mnoho rôznych odlišných prístupov a riešení z radov 2D a 3D statických či dynamických simulácií, s možnosťou interakcie alebo bez nej. Naviac ich cena, technologické požiadavky a nevyhnutná príprava (napríklad kompletizácia dát) sú extrémne odlišné.

Z tohto dôvodu preverila spoločná pracovná skupina projektu dostupné možnosti a identifikovala najvhodnejší softvér, ktorý by spĺňal ciele projektu VITAL LANDSCAPES. Hlavnými otázkami pritom boli:

  • Aké produkty sú na trhu dostupné a aké sú ich výhody a nevýhody?
  • Ktoré riešenia sú najvhodnešie pre spoluprácu s verejnosťou v malých jednotkách (napríklad v dedinách) s ohľadom na obmedzený rozpočet a počet pracovných síl (napríklad zber dát)?
  • Ktoré vizualizačné technológie najlepšie podporia predstavivosť laikov (napríklad regionálnych investorov a „obyčajných“ ľudí)?

Po porovnaní parametrov, ceny a komplexnosti rôznych softvérových riešení bol ako najvhodnejší nástroj identifikovaný Google Earth. Prehľad hodnotenia existujúcich vizualizačných nástrojov môžete nájst tu.

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg