AKTIVITY

Základom úspešnej implementácie projektu je každodenný projektový a finančný manažment v súlade s internými a externými požiadavkami. Kľúčovou je aj široká diskusia o aktivitách a samotných výsledkoch. Pretože krajiny sú zákonom chránené len slabo, ich zachovanie môže byť úspešné len vtedy, keď decízna sféra a verejnosť ocenia hodnotu krajiny a budú si vedomí jej každodennej degradácie. Hlavnými výstupmi budú odporúčania na prejednanie tém týkajúcich sa kultúrnej krajiny prostredníctvom médií a verejnosti (výber najlepších postupov), propagačné filmy, výstavy fotografií a informačné kampane v novinách.

Obsah súvisiacich pracovných balíkov je zameraný na tému inovatívnych vizualizačných techník, nových metód spolupráce, príkladov realizácie pilotných projektov a vzdelávania/výmeny know-how.

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg